logo dětského domova

Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves

tak trochu jiný domov ...

domecek

Náš dětský domov má dvě rodinné skupiny, každou pro max. 8 dětí.

Základní rodinná skupina je umístěna v původním objektu dětského domova na adrese Stará Ves 204. V této skupině jsou děti vyžadující zvýšenou péči a pozornost, mladší děti a děti, které k nám nově přichází. S dětmi zde žije vychovatel(ka) a asistentka pedagoga. Učíme zde děti samostatnosti, sebeobsluze, hygieně. Děti se spolu s pedagogickými pracovníky podílí na nákupech, přípravě jídla, úklidu, … prostě všech činnostech, které jsou běžné v každé fungující domácnosti. Snažíme se děti motivovat k takové míře samostatnosti a sebeobsluhy, aby mohly přejít do druhé rodinné skupiny.

Tato druhá rodinná skupina je umístěna v rekonstruovaných prostorách bývalé fary. S dětmi zde žije vychovatel(ka) a stejně jako v základní rodinné skupině zajišťuje společně s dětmi každodenní provoz. Děti, které jsou v této skupině zařazeny, musí již být schopné větší samostatnosti a sebeobsluhy.

Obě rodinné skupiny jsou v kontaktu a vzájemně spolupracují při zajištění výchovně vzdělávací činnosti.

Chcete vidět, jak fungujeme v praxi? Domluvte se s námi na návštěvě a přijeďte se k nám podívat; můžete si prohlédnout, jak vypadá náš domov a jak v něm žijeme …